Aktuality

Nové uspořádání realizací dřevěných fasád

Nějak se nám vršilo množství referenčních příkladů dřevěných obkladů fasád. Pro lepší přehlednost jsme tuto sekci rozdělili na dvě a to podle směru kladení - dřevěné fasády vodorovné a svislé.