Interiér podkrovního bytu

Samozřejmostí komplexního zpracování zakázky je počáteční fáze projekční. Vše v našem vlastním architektonickém a projekčním ateliéru.

S realizací interiéru na zakázku se na nás obrátil zákazník na doporučení svého architekta. Zákazník si přál luxusní koncept interiéru v tmavé dýze v kombinaci s lakovanými plochami. Následně jsme rozpracovali hrubou vizi projektu architekta, výrobní dokumentaci a mnohá jednání o finální podobě interiéru. Nezbytností bylo sladění detailů se stavební firmou (instalace potřebné pro naši realizační část), která byt dokončovala.

Zakázku jsme zpracovali do jednoduchých linií v tmavých dýhách a laku, tím jsme docílili navození žádoucí atmosféry luxusu. Koncept se skrze interiérové dveře prolíná celým bytem, kuchyní, ložnicí, koupelnami i šatnou.