Spolupracujeme a podporujeme

Taneční skupina Balanc

Sídlem je od počátku Základní umělecká škola ve Velkých Bílovicích, ke které už taneční skupina Balanc neodmyslitelně patří přes dvanáct let. Během této doby se z nenápadné skupinky milovníků tance stala úspěšná taneční skupina, která podstatně zasahuje do tanečního dění v České republice a na svém kontě má několik titulů mistra republiky i titul vicemistra světa v moderním tanci z roku 2005 na Floridě.

Taneční skupina Balanc se převážně zabývá současným tancem, technikami moderního a jazzového tance a v neposlední řadě výrazovou ,,show" pro diváky. Můžete ji vidět na plesových předtančeních, firemních akcích, pravidelných koncertech a tanečních soutěžích v České republice i mimo ni. V roce 2013 má taneční skupina Balanc 11 členek.