Spolupracujeme a podporujeme

SŠSŘ Bosonohy

Studenti dřevozpracujících oborů (truhlář, umělecký truhlář a řezbář) se zúčastňují našich seminářů z praxe a navštěvují naše provozy. Můžeme tak předat zkušenosti nastupující generaci a těšíme se na setkání s některými z absoloventů v dílnách ACER INTERIERu.

Střední škola stavebních řemesel, Brno-Bosonohy, je státním zařízením, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Rozsáhlý areál se nachází v Bosonohách, v západní příměstské části města Brna a je snadno dosažitelný prostředky MHD. Celý areál školy je postupně modernizován tak, aby co nejlépe sloužil výuce i výchově žáků nejen z jihomoravského regionu.

Součástí školního areálu je vše, co je třeba jak pro přípravu kvalifikovaných odborníků, tak i pro vyžití žáků ve volném čase – budovy pro teoretické vyučování, moderní areál dílen pro jednotlivé profese, tělocvična s posilovnou a komplexem hřišť, jídelnou a výdejnou stravy. Výsledkem práce při výchově a vzdělávání mladých řemeslníků je i trvalá spolupráce s řadou sponzorů – velkých domácích a zahraničních stavebních firem poskytujících vše potřebné k výuce žákům. Výuka je bezplatná. Žákům jsou poskytovány zdarma pracovní oděvy, obuv, nářadí a bezpečnostní a ochranné pomůcky. Od školního roku 2010/2011 poskytujeme prospěchová stipendia všem žákům oboru klempíř-stavební výroba, mechanik plynových zařízení, kominík, tesař, zedník, zedník-obkladač, pokrývač a čalouník.

Do tříletého oboru vzdělání se přijímací zkoušky nekonají. Do oborů umělecký truhlář a řezbář a uměleckořemeslné zpracování dřeva se konají talentové zkoušky. U oborů vzdělání zakončených MZ se přijímací zkoušky konají. V rámci přípravy na svá budoucí povolání se žáci účastní i mnoha domácích a mezinárodních soutěží odborných dovedností, na kterých se umísťují na předních místech.

Součástí SŠ stavebních řemesel je i Domov mládeže s kapacitou 360 lůžek. Ubytovaní žáci a studenti bydlí ve dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Absolventům jsme nápomocni zprostředkovat zaměstnání s trvalou perspektivou a nadprůměrnými výdělky u zavedených a prosperujících firem, se kterými škola dlouhodobě spolupracuje.

Při pořádání XIX. ročníku Stavebního veletrhu IBF ve dnech 23. – 26. 4. 2014 se jako doprovodný program na volné ploše v areálu BVV Brno koná Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v pěti soutěžích odborných dovedností a to v oborech klempíř, pokrývač, tesař, mechanik plynových zařízení a kominík. SŠSŘ Brno-Bosonohy je hlavním organizátorem tohoto mistrovství ČR.