Spolupracujeme a podporujeme

Podané ruce

Podporujeme Společnost Podané ruce o.p.s. Centrem prevence v Brně-Řečkovicích. K Vánocům 2013 jsme pro klienty Centra vyrobili balanční prvek.

Donátorka MUDr. Radmila Gálová darovala Centru prevence finanční dar a Centrum se rozhodlo pro rozšíření zahradní herní zóny. Naše společnost ACER INTERIER vyrobila prvek Píšťalky z řady Balanc systemu a částečně jsme se podíleli na sponzoringu této akce. Dar za Společnost Podané ruce převzala paní Magareta Hvižďová.

O organizaci Podané ruce o.p.s.

Pomáháme lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.