Aktuality

Dřevěný obklad fasád administrativní budovy

V Brně - Králově Poli vzniklo rekonstrukcí stávajícího areálu nové sídlo firmy Brnoclima. Na třípodlažní administrativní budově dominuje vodorovný dřevěný obklad. Lamely jsou opatřeny venkovním nátěrem ve světlém přírodním odstínu. Ostění a nadpraží je obloženo antracitovými kompaktními deskami.