Spolupracujeme a podporujeme

Divadlu U stolu

Divadlu U stolu jsme zdarma vyrobili dřevěné kulisy z akátového dřeva pro nové představení letošního adventu Ježíškova košilka. Toto představení má Divadlo U stolu v úmyslu reprízovat vždy v adventní době a to nejen na domovské scéně, ale i jako zájezdní představení. A "acerovské kulisy" povezou kulturu po České republice:)

Divadlo U stolu je scéna Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace, svá představení hraje na Sklepní scéně divadelního areálu na Zelném trhu 9 v Brně. Divadlo U stolu je komorní scéna zaměřená na inscenace jak pravidelných dramatických textů, tak dramatizací literárních předloh a rozmanitých scénických kompozic děl básnických.