Aktuality

Další dřevěné fasády

Koncem roku jsme dokončili řadu fasád opláštěných dřevěnými lamelami. Převážně se jednalo o lamely ze sibiřského modřínu kladených vodorovně nebo svisle. V některých případech fasády skrývají i zateplené souvrství, které provádíme s minerální izolací.